urna wyborcza

Urząd Gminy Suchy Las informuje o sposobie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w związku z planowanymi wyborami Prezydenta RP. Poniższy komunikat został opracowany na polecenie Państwowej Komisji Wyborczej, sformułowane w Stanowisku PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych z dnia 26 marca 2020 r.

  1. Zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych dokonywać można do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy, to jest od poniedziałku do czwartku w godz. od 8.00 do 15.00, w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.00.
  2. Ze względu na zamknięty dostęp do Urzędu Gminy, zgłoszenia można dokonać w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres [email protected]. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. Po dokonaniu zgłoszenia elektronicznie, oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu Gminy pocztą tradycyjną. Oryginał można również zostawić w skrzynce na korespondencję, która znajduje się przy wejściu do Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 13.
  3. Zgłoszenia kandydatów można również dokonać pocztą tradycyjną, wysyłając dokumenty na adres Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13,  62-002 Suchy Las.
  4. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.
  5. Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń do komisji można uzyskać pod numerami telefonu 61 8926 288, 606 820 727 w godzinach wymienionych w pkt. 1.

        Joanna Nowak
Sekretarz Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj