Informacja od Wójta Gminy Suchy Las w sprawie realizacji zadań zleconych przez Gminę Suchy Las organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja-dla-NGO-pandemia

Do pobrania:

wydrukuj wydrukuj