Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 1. Beneficjenci: W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Murowana Goślina, Oborniki, Ryczywół, Suchy Las oraz planują prowadzić działania na terenie wymienionych gmin.
 2. Termin składania wniosków: od 29.05.2020 r.do 30.06.2020 r.
 3. Wniosek należy składać za pośrednictwem generatora wniosków: system.dzialajlokalnie.pl
 4. Łączna pula dostępnych środków wynosi: 30 000 zł.
 5. Forma wsparcia: dotacja.
 6. Wkład własny: Organizacja/grupa/Inicjatywa Działaj Lokalnie ma zaplanowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy. Wkład własny finansowy nie jest wymagany w przypadku projektów służących przeciwdziałaniu skutkom epidemii.
 7. Kwota wnioskowanej dotacji – maksymalnie 3.000 złotych.
 8. Cele planowane do osiągnięcia w ramach projektu:
  W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego;
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności;
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji;
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności;
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego –samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych;
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe
  • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze światła realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.
 9. Czas realizacji zadań: min. 2 miesiące, max. 4 miesiące, nie później niż do 30.11.2020 r.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy oraz regulamin konkursu dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek oraz na stronie internetowej stowarzyszenia.
  Dodatkowo informacji udzielają:
  Małgorzata Najdek, tel: 883 777 918
  Magdalena Przystałowska, tel: 791 222 764
Plakat działaj loklanie - Ogłoszenie o konkursie „Działaj Lokalnie 2020”
wydrukuj wydrukuj