Konsultant doradza w sprawie programu Czyste Powietrze w CKiBP

Informujemy, że w związku z zawieszeniem spotkań doradczych dotyczących programu “Czyste powietrze” realizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, w okresie epidemii COVID-19 istnieje możliwość konsultacji telefonicznych. Nabór wniosków do programu prowadzony jest w trybie ciągłym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Konsultacji udziela p. Krystian Margan, który jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00 pod numerem telefonu 786 102 022.

„Czyste powietrze” to program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji o programie “Czyste Powietrze” znajduje się na naszej stronie w zakładce Dla mieszkańców –> Ochrona środowiska –> Program “Czyste powietrze” oraz na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

wydrukuj wydrukuj