Dwa medale "Za zasługi dla obronności kraju" leżące na tacy, pod nimi legitymacje, za medalami teczki z listami gratulacyjnymi oraz kwiaty

W ubiegły piątek w Suchym Lesie odbyła się uroczystość wręczenia mieszkańcom gminy Suchy Las medali „Za zasługi dla obronności kraju”.  

Medal ten jest polskim odznaczeniem nadawanym przez Ministra Obrony Narodowej m.in. w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Złoty medal nadaje się rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełni lub pełniło zawodową służbę wojskową. Srebrny medal nadaje się tym rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Decyzją Ministra nr 68/KADR z dnia 10 stycznia 2020 r. srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”  w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowano dwoje mieszkańców gminy Suchy Las: Janinę Andrzejewską oraz Henryka Pachalę.

Uroczystego wręczenia medali dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu ppłk Rafał Wojciechowski. W imieniu samorządu gminnego wyróżnionym gratulacje złożyli wójt gminy Grzegorz Wojtera oraz sekretarz gminy Joanna Nowak.  

Wreczenie medali060720 1 - Mieszkańcy odznaczeni medalami "Za zasługi dla obronności kraju"
wydrukuj wydrukuj