Zapraszam na XXII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 8:30 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie,
ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty.
 4. Informacje:
  1. Wójta Gminy,
  2. Przewodniczącej Rady Gminy,
  3. Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  4. Przewodniczących Komisji Rady.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Suchy Las
Radosław Banaszak

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO–WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE YOU TUBE UŻYTKOWNIKA „gminasuchylas” PLAYLISTA „Transmisja sesji Rady Gminy Suchy Las”

DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi. W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

wydrukuj wydrukuj