Zaorane pole, po którym jedzie ciągnik. Na górze zdjęcia logo GUS z informacją o Powszechnym Spisie rolnym 2020

Powszechny Spis Rolny rozpoczął się 1 września w całej Polsce i potrwa do 30 listopada 2020 r.

W spisie rolnym pojawią się pytania m.in. o: osoby kierujące gospodarstwem, wkład pracy członków rodziny i pracowników najemnych, strukturę dochodów gospodarstwa domowego, działalność inną niż rolnicza prowadzoną w gospodarstwie rolnym, typ własności użytków rolnych, rodzaj użytkowanych gruntów, powierzchnię zasiewów, pogłowie zwierząt gospodarskich, rodzaje budynków gospodarskich, ciągniki i maszyny rolnicze, nawożenie.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

  • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
  • osób prawnych,
  • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przez:

  • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl),
  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

Wyniki spisu rolnego pozwolą dowiedzieć się, jak rozwinęło się polskie rolnictwo w ostatnim dziesięcioleciu. Pomogą polskim rolnikom i rządowi podejmować trafne decyzje, poparte analizą wiarygodnych danych, których dostarcza statystyka publiczna.

Wyniki spisu rolnego będą również wykorzystane przez Komisję Europejską do ustalenia wielkości dotacji dla obszarów wiejskich w krajach członkowskich.

Uwaga konkursy! Atrakcyjne nagrody czekają

Urząd Statystyczny w Poznaniu, realizując zadania w zakresie promocji Powszechnego Spisu Rolnego 2020, zorganizował następujące konkursy:Konkurs radiowy z wiedzy o Powszechnym Spisie Rolnym, w którym uczestnicy mogą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu spisu, w każdy poniedziałek na antenie Radia Poznań.

Konkurs fotograficzny Moje gospodarstwo w obiektywie, adresowany do użytkowników gospodarstw rolnych z zacięciem fotograficznym. Rolnicy, którzy dokonają samospisu przez Internet i nadeślą zdjęcie swojego gospodarstwa wezmą udział w projekcie, którego efektem będzie plakat promujący PSR 2020.

Konkurs plastyczny Nasze gospodarstwo rolne, przeznaczony dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenach wiejskich, które wraz z koleżankami i kolegami z przedszkola wykonają wspólnie jedną makietę gospodarstwa rolnego. Zadaniem nauczycieli jest już potem tylko sfotografowanie wykonanych makiet i zgłoszenie ich do konkursu.

Konkurs Wyścig po piłki, to konkurs, w którym udział wezmą wszyscy użytkownicy gospodarstw rolnych w gminie. Niezależnie czy gmina jest duża czy mała, czy wiejska czy o charakterze raczej miejskim. Każda może wziąć udział w wyścigu o piłki, wystarczy, że zmobilizuje użytkowników gospodarstw rolnych do samospisu przez Internet jeszcze we wrześniu. Im wyższy wskaźnik realizacji spisu w tej formie na koniec września, tym większa szansa, że komplet piłek trafi do wybranej przez władze gminy szkoły.

W przygotowaniu jest także konkurs Namierz spis w gminie, o którym informacja również ukaże się na stronie tut. Urzędu.

wydrukuj wydrukuj