Zbliżenie na krzyże, w oddali stary nagrobek.

Komendant Ośrodka Szkolenia – Poligon Biedrusko CSWL w Poznaniu informuje, w związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych istnieje możliwość odwiedzenia grobów na cmentarzu w Chojnicy (teren poligonu) w następujących terminach:

24-25.10. – 8:00-18:00
26-30.10. – 15:00-18:00
31.10.-01.11. – 8:00-18:00

Powyższe godziny oznaczają czas, w jakim można wjechać na teren poligonu i do kiedy należy go opuścić, a nie sam pobyt na cmentarzu.

Każdy wjazd należy zgłosić Oficerowi Dyżurnemu Centrum cz. Biedrusko pod numerem 261 579 030/040. W przypadku grup zorganizowanych może to zrobić jedna osoba za całą grupę.

Dojazd do cmentarza jest możliwy JEDYNIE po drodze asfaltowej łączącej Złotniki z Biedruskiem – tzw. Drogą Łagiewnicką. W trakcie przemieszczania się tą drogą należy zwrócić szczególną uwagę na zły stan techniczny drogi, jak również przemieszczające się kolumny pojazdów wojskowych.

Odwiedzający mogą parkować pojazdy w rejonie cmentarza równolegle do osi jezdni po stronie cmentarza. Zabronione jest przemieszczanie się poza rejon cmentarza z uwagi na ryzyko występowania niewybuchów i innych przedmiotów niebezpiecznych. Ponadto, osoba przemieszczająca się poza cmentarz naraża się na mandat karny.

wydrukuj wydrukuj