ul.. Perłowa 779x350 - Gmina dofinansuje budowę ronda w Suchym Lesie

Podczas wczorajszej sesji Rada Gminy Suchy Las podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Sucholeskiej, ul. Powstańców Wlkp. i ul. Perłowej w Suchym Lesie.

Pomoc udzielona zostanie w formie dotacji celowej w wysokości 2,75 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa skrzyżowania ul. Sucholeskiej z ul. Perłową w ciągu drogi powiatowej nr 2431P ul. Sucholeskiej w Suchym Lesie”.

Kwota pomocy stanowi 50% szacowanego kosztu inwestycji budowy ronda. Drugą część ponosi Powiat Poznański.

Postępowanie przetargowe Zarząd Dróg Powiatowych planuje ogłosić w 3. kwartale 2021 r., a realizację inwestycji zaplanowano na 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

wydrukuj wydrukuj