Plakat informujący o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

1 kwietnia rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.Potrwa on do 30 września. Spis ten przeprowadzany jest raz na 10 lat przez Główny Urząd Statystyczny, a udział w nim jest obowiązkowy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 obejmuje mieszkańców Polski – zarówno Polaków, jak i cudzoziemców oraz stałych mieszkańców Polski przebywających w czasie spisu za granicą. W spisie uczestniczą wszystkie osoby pełnoletnie, oraz – za pośrednictwem rodziców lub opiekunów – niepełnoletnie.

Podstawową formą spisu jest samospis przez Internet. Na stronie internetowej spis.gov.pl od 1 kwietnia można korzystać z aplikacji spisowej. Formularz spisowy został przygotowany w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Po pierwszym zalogowaniu pozostanie aktywny przez 14 dni. Co oznacza, że jego wypełnienie można rozłożyć w czasie i wrócić do odpowiadania na pytania w dowolnej, wolnej chwili.

Z osobami, które nie spiszą się przez Internet, telefonicznie lub osobiście skontaktuje się rachmistrz spisowy. Ich tożsamość można sprawdzić dzwoniąc na numer infolinii Narodowego Spisu Powszechnego 2021: 22 279 99 99.

W gminie Suchy Las wywiady spisowe będzie przeprowadzać ośmiu rachmistrzów. Rachmistrzowie będą kontaktować się tylko z osobami, które nie dokonały lub nie rozpoczęły samospisu przez Internet.

Warto jeszcze wspomnieć, że podstawowym warunkiem pozytywnego wywiadu jest PESEL. Jest on potrzebny już na początku spisu, bez niego wywiad nie zostanie przeprowadzony. Jeśli gospodarz domu będzie chciał zrobić spis za wszystkich swoich mieszkańców (domowników) to musi znać wszystkie ich PESEL-e – uzupełnia Izabela Julkowska, koordynator Narodowego Spisu Powszechnego 2021 z ramienia Urzędu Gminy Suchy Las.

Co ważne, osoby objęte obowiązkiem spisowym, z którymi skontaktuje się rachmistrz nie mogą odmówić udziału w spisie. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Za odmowę udziału w spisie powszechnym grozi kara grzywny do 5000 zł na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 badana jest sytuacja rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa wszystkich mieszkańców Polski. Udzielone odpowiedzi będą bezwzględnie chronione tajemnicą statystyczną.

wydrukuj wydrukuj