plakat - wojewódzkie spotkania z organizacjami obywatelskimi

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego.

Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom.

Zgłoś udział w spotkaniu.

Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Program spotkania:

 1. Powitanie i otwarcie spotkania
  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  • Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący krajowej RDPP ze strony pozarządowej
  • Waldemar Weihs, Członek Zarządu WRZOS,
  • Alina Prochasek, Przewodnicząca Zarządu PROM
  • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
  • Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
  • Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu
  • Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
  • Kamil Sieratowski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta
 2. Panel dyskusyjny: Jak radzić sobie w czasach kryzysu i mądrze wspierać organizacje pozarządowe i aktywność społeczną?
  • Paulina Stochniałek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
  • Justyna K. Ochędzan, Prezes Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych
  • Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
  • Lucyna Roszak, członek Wielkopolskiej Sieci Wolontariatu, Prezes Fundacji Animacja
  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  • Norbert Wierbiłowicz, Prezes Fundacji FaniMani
 3. Jak działa krajowa Rada Działalności Pożytku Publicznego na rzecz polepszenia sytuacji organizacji pozarządowych? Kompetencje, skuteczność podejmowanych działań.
  Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy RDPP – co to da organizacjom?
  Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań.
  • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
  • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
  • Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej
 4. Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia.
  Udział organizacji w tworzeniu i realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Umowy Partnerstwa z Unią Europejską.
  • dr Maciej Dawid Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
  • Iwona Janicka, Członkini Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
  • Justyna K. Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych i Ekonomii Społecznej, Członkini Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
  • Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu ds. Komunikacji RDPP, członek Zarządu WRZOS
 5. Sprawozdawczość w organizacjach pozarządowych – planowane zmiany.
  • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości w Organizacjach Pozarządowych
 6. Nie takie straszne RODO.
  • Karol Handzel, Sekretarz Zarządu KIPR
   Moderatorzy:
  • Andrzej Rybus-Tołłoczko, Przewodniczący Konwentu WRDPP, Członek Zarządu OFOP
  • Piotr Stec, Członek Prezydium Konwentu WRDPP, Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych

Organizatorzy wydarzenia:

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego w porozumieniu i współpracy z:

 • Radą Działalności Pożytku Publicznego
 • Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych,
 • Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych OFOP,
 • Polską Radą Organizacji Młodzieżowych PROM
 • Konfederacją Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej KIPR,

Partnerzy regionalni:

 • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
 • Wielkopolska Sieć Wolontariatu
 • Fundacja FaniMani
 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Obra – Warta
wydrukuj wydrukuj