Plakat informujący o konieczności wypełnienia deklaracji o źródłach ciepła w domu.

Pierwszego lipca rozpoczął się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotyczy on właścicieli / zarządców budynków, które zasilane są przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, takie jak: piec, pompa ciepła, kominek etc.

Termin składania deklaracji

Właściciel / zarządca budynku na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy – dotyczy budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych budynków jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można wypełnić online poprzez stronę – zone.gunb.gov.pl

Deklarację można także złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać ją do urzędu listownie (Urząd Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 13).

Podpowiadamy, jak wypełnić deklarację

A - Obowiązek złożenia deklaracji od 1 lipca!
b - Obowiązek złożenia deklaracji od 1 lipca!
wydrukuj wydrukuj