Widok z lotu ptaka na obwodnice drogową Złotkowa

Mapa stanu budowy drogi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej zamieszczamy plan orientacyjny i plany sytuacyjne przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11 pozyskane z GDDKiA Oddział Poznań.

Plan orientacyjny

W grudniu 2020 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu złożyła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) dla budowy drogi ekspresowej S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik.

Do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji zostały złożone dwa warianty przebiegu drogi.

Wariant wynikowy – preferowany

Wariant 2 – alternatywny

wydrukuj wydrukuj