logotypy od lewej: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, flaga Unii Europejskiej

25.11.2021. pomiędzy Gminą Suchy Las a Zarządem Województwa Wielkopolskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozbudowa powierzchni dróg rowerowych ul. Szkółkarskiej i Stefańskiego w Suchym Lesie polegająca na budowie ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą ”, realizowanego w ramach Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”.

W ramach projektu na ul. Stefańskiego powstała ścieżka rowerowa oraz chodnik z kostki betonowej, na jezdni zamontowano progi zwalniające. Na ul. Szkółkarskiej wybudowano ścieżkę rowerową, wjazdy na posesje, przebudowano napowietrzną linię energetyczną, usunięto stare słupy energetyczne i wybudowano oświetlenie drogowe.

Głównym celem projektu jest stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Suchy poprzez zwiększenie roli niezmotoryzowanych form transportu indywidualnego.

Planowana całkowita wartość projektu, to 3 337 519,53 zł., natomiast kwota dofinansowania, to 1 466 702,34 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA W WIELKOPOLSCE

wydrukuj wydrukuj