Grupa 15 osób przy stole w restauracji. W tle hol Centrum Kultury w Suchym Lesie.

W poniedziałek, 28 marca w Suchym Lesie gościliśmy grupę gości z Hniwania – partnerskiego miasta gminy Suchy Las w obwodzie winnickim. Było to 15 osób, kobiet z dziećmi, które przybyły do naszej gminy obawiając się o swoje bezpieczeństwo. Grupa zakwaterowana jest w Poznaniu z powodu braku lokali komunalnych w gminie Suchy Las. Goście z Ukrainy przyjechali do Polski po wybuchy wojny za wschodnią granicą 15 marca.

Z ukraińskimi gośćmi spotkał się Wójt Gminy Suchy Las Grzegorz Wojtera. Wyraził nadzieję na szybkie ponowne spotkanie w normalnych, pokojowych warunkach. Ze strony pań z Ukrainy wyrażona została wdzięczność za zaopiekowanie się ich rodzinami. Wizyta miała charakter urzędowy, gdyż wszystkim nadane zostały numery PESEL. Goście z Hniwania mieli okazję do zaopatrzenia się w magazynie w Centrum Kultury dzięki uprzejmości radnej Joanny Pągowskiej.

Następnie grupa udała się do Poznania, gdzie wyrobione zostały zaświadczenia dla uchodźców, upoważniające ich do bezpłatnych przejazdów komunikacją publiczną. Po załatwieniu spraw urzędowych powrócili do miejsca zakwaterowania. Grupa jest pod opieką Urzędu Gminy w Suchym Lesie. Otrzymują pomoc w kwestiach formalnych, ale też są regularnie zaopatrywani w najpotrzebniejsze rzeczy, mają też zapewnione artykuły spożywcze.

Magazyn Hniwan www 467x350 - Goście z Hniwania
wydrukuj wydrukuj