Tablica z napisem o rekrutacji

Od 23 kwietnia do 7 lipca w 17 gminach powiatu poznańskiego odbędą się kursy języka polskiego jako obcego dla uchodźców z Ukrainy.

Fundacja Centrum Badań Migracyjnych rekrutuje lektorów do nauki języka polskiego w ramach projektu organizowanego przez powiat poznański.

Wymagania:

 1. ukończenie studiów wyższych na kierunkach: lingwistyka, filologia polska lub dowolna filologia obca,
 2. doświadczenie w nauczaniu dowolnego języka,
 3. dyspozycyjność:
  a) do przeprowadzenia kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych (regularne lekcje 2 razy w tygodniu) w okresie od 23 kwietnia do 07 lipca,
  b) w terminach obowiązkowych szkoleń:
 • 13 kwietnia – online, 17:00 – 20:15 ABC szkolenie z zasad pracy z uchodźcami/ z osobami w traumie,
 • 14 kwietnia – online, 17:00 – 20:15 ABC prowadzenia kursów języka polskiego jako obcego,
 • 19 kwietnia – stacjonarnie, 10:00 – 13:15 prezentacja materiałów edukacyjnych i ewaluacyjnych; omówienie aspektów organizacyjnych; prezentacja dokumentacji,

4. prowadzenie zajęć w wymiarze minimum 2 lekcji tygodniowo (jedna lekcja to 2.5h zegarowej), stacjonarnie, w wybranej gminie/ gminach.

W rekrutacji preferowane będą osoby:

 1. będące absolwentami studiów podyplomowych z nauczania polskiego jako obcego,
 2. posiadające doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

Wynagrodzenie 4700 zł (brutto brutto) za przeprowadzenie kursu w wymiarze 60 godzin lekcyjnych.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o wypełnienie ankiety.

wydrukuj wydrukuj