Plakat z zachętą do wypełnienia formularza.

Wysokość udziału gminy Suchy Las we wpływach z podatku PIT w 2021 r. wyniosła około 49 mln zł. Jest to kwota, która umożliwia naszej jednostce samorządowej przeprowadzanie inwestycji poprawiających jakość infrastruktury oraz przedstawienie mieszkańcom bogatej oferty usług społecznych. Czy ta kwota może być wyższa, albo przynajmniej nie spadała w obliczu zmian polityki fiskalnej państwa? Odpowiedzią może być wprowadzenie systemu Karty Mieszkańca.

Ideą takiej karty jest zwiększenie tożsamości lokalnej i promocja wśród mieszkańców płacenia podatków w miejscu zamieszkania. Karta Mieszkańca ma na celu zachęcenie mieszkańców do wpisania miejsca zamieszkania do rocznego rozliczenia podatkowego PIT.

Co w zamian?
Właścicielowi Karty Mieszkańca będą przysługiwały upusty na zakup produktów lub usług i inne profity, udzielane przez partnerów akcji. Partnerami będą jednostki organizacyjne gminy i spółki komunalne oraz podmioty prywatne.  Karta Mieszkańca to nie tylko zwykły plastik, okazywany w sklepie. To przede wszystkim system komunikacyjny pomiędzy  mieszkańcem a partnerami i Urzędem Gminy. Głównym narzędziem będzie aplikacja, która identyfikować będzie mieszkańca. Dzięki niej mieszkaniec będzie otrzymywał też widomości gminne bezpośrednio na telefon. Tu też docelowo mają być umieszone systemy, które funkcjonują już w gminie Suchy Las np. ekoHarmonogram, czy też karta PSZOK. Nie będziemy musieli więc z niczego rezygnować. Tradycjonaliści będą mogli zamówić również plastikową kartę. 

Dla firm sucholeskich to olbrzymia szansa na wypromowanie się.
Będzie istniała możliwość zaprezentowania się na dedykowanym Karcie Mieszkańca portalu internetowym oraz umieszczania w aplikacji akcji promocyjnych. Pakiet możliwości promocyjnych będzie ogłoszony w terminie późniejszym. Już teraz jednak zapraszamy do przesyłania poprzez przygotowany specjalnie do tego celu formularz internetowy wstępnych deklaracji udziału firm w projekcie. Deklaracje są niezobowiązujące i mają na celu oszacowanie liczby potencjalnych partnerów.

Przygotowania do projektu potrwają kilka miesięcy. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem rozwiązań systemowych najbardziej korzystnych dla mieszkańców. Jedno jest pewne. Będzie musiała nastąpić weryfikacja wnioskodawcy, ubiegającego się o Kartę Mieszkańca. Jednym z podstawowych kryteriów będzie pierwsza strona rocznego rozliczenia podatkowego PIT. Dlatego „w PIT ważne jest miejsce” zamieszkania.

wydrukuj wydrukuj