litera i w kołku na niebieskim tle.

Dział   Oczyszczania   Ścieków   Aquanet   S.A.   informuje,  że  z  powodu zaplanowanego  remontu sitopiaskownika Punkt Zlewny na oczyszczalni ścieków w  Chludowie  w  dniach 16 – 23 lipca będzie nieczynny.

Stosowny  komunikat o powyższym został wywieszony na oczyszczalni ścieków w Chludowie.

wydrukuj wydrukuj