Znak paragraf na niebieskim tle

Informacja o terminie składania wniosku na świadczenie.

Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dn. 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Art. 13.

1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.

Przykład:

Obywatel Ukrainy przekroczył granicę 1 marca. Prawo do świadczenia mija po 120 dniach (lub krócej w zależności od okresu przyjmowania) tj. 28 czerwca. Wniosek o świadczenie należy złożyć najpóźniej jeden miesiąc po 28 czerwca, czyli do 28 lipca.

wydrukuj wydrukuj