ikonki osób z dymkami dyskusji, pod nimi napis Sesja Rady Gminy

Zapraszamy na L sesję Rady Gminy Suchy Las, która odbędzie się dnia 27 października 2022 r. (czwartek) o godzinie 16:30 w sali multimedialnej na terenie Parku Wodnego OCTOPUS w Suchym Lesie, ul. Szkolna 18.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie    protokołu     z     sesji     Rady    Gminy    Suchy    Las   nr   XLVIII/22  z  dnia  11 sierpnia 2022
 4. Podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Biedrusko – rejon Rowu Północnego – część I.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.
 7. Podjęcie  uchwały   w   sprawie   zmian   Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Suchy Las  na  lata 2022-2035.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór podatków i opłat lokalnych.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasa za pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia  Programu  ochrony  środowiska  dla  Gminy Suchy Las na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (załączniki do uchwały w formie elektronicznej).
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchy Las.
 13. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o analizie oświadczeń majątkowych.
 14. Informacje:
 • Wójta Gminy,
 • Przewodniczącego Rady Gminy,
 • Przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 • Przewodniczących Komisji Rady
 • Radnego Powiatowego.
 1. Interpelacje i zapytania Radnych.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie sesji.

NAGRANIE W SYSTEMIE AUDIO – WIDEO BĘDZIE UDOSTĘPNIONE W SERWISIE ESESJA.TV POD LINKIEM https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/181/rada-gminy-suchy-las.htm. DOSTĘP DO SERWISU POPRZEZ STRONĘ www.suchylas.pl W MENU MEDIA NAGRANIE Z TRANSKRYPCJĄ BĘDZIE UDOSTĘPNIONE PO UPŁYWIE 14 DNI OD SESJI.

Przypominam Państwu, że z uwagi na publiczny charakter posiedzeń Rady należy zwrócić uwagę na nieposługiwanie się danymi osobowymi.  W innym przypadku można narazić się na złamanie przepisów dot. ochrony danych osobowych.

wydrukuj wydrukuj