węgiel

W imieniu Gminy Suchy Las przekazałem Wojewodzie Wielkopolskiemu informację, że obecnie w związku z brakiem podstaw prawnych ujętych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nasza Gmina nie będzie realizować zadania polegającego na dystrybucji węgla.

W moim przekonaniu jako samorządy gminne nie mamy także możliwości sporządzenia rzetelnego sprawozdania w zakresie realnego zapotrzebowania Mieszkańców na węgiel i tym samym złożenia odpowiedniego zamówienia na poszczególne sortymenty węgla. 

Istniejąca Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków nie może być wykorzystywana do określenia wielkości dostaw węgla potrzebnych dla mieszkańców Gminy Suchy Las, ponieważ została utworzona dla zupełnie innych celów.

Wykorzystanie ww. ewidencji (w przypadku naszej Gminy szacujemy liczbę ok. 2600 kotłów na paliwo stałe) skutkowałoby koniecznością zakupu z przygotowywanych przez spółki Skarbu Państwa magazynów ok. 3 900 ton za szacunkową kwotę ok. 5 800 000 zł.

Brak jakichkolwiek gwarancji „odsprzedania” węgla Mieszkańcom jest zasadniczym, choć nie jedynym argumentem przemawiającym aktualnie za rezygnacją Gminy z udziału w programie dystrybucji węgla.

Reasumując, chciałbym podkreślić, że Gmina Suchy Las, podobnie jak wiele innych samorządów gminnych w Polsce z uwagą i zainteresowaniem analizuje dalsze losy legislacyjne przyjętej przez Sejm RP ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, a także skrupulatnie zbiera informacje i wnioski od mieszkańców w sprawie ewentualnego zapotrzebowania na węgiel.

O istotnych decyzjach dotyczących ewentualnej sprzedaży węgla przez Gminę Suchy Las będziemy informować Mieszkańców na bieżąco.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

oswiadczenie-ws.-wegla-pdf

wydrukuj wydrukuj