smog gd31e86df7 1920 597x350 - Ryzyko przekroczenia poziomu PM10 w powietrzu - monitoruj jakość powietrza

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od 24 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. (ponad 35 dni ze stężeniem powyżej 50 µg/m3) na terenie powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby śledzić odczyty z czujników jakości powietrza celem bieżącej weryfikacji jakości powietrza w gminie. Jakość powietrza możesz sprawdzić na stronie panel.syngeos.pl

Jakość powietrza należy monitorować zwłaszcza w sezonie grzewczym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłów należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz (zwłaszcza dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego itp.).

Zaleca się ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem, a jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania.

Przypominamy, że na stronie głównej serwisu suchylas.pl znajduje się bezpośredni odnośnik do panelu Syngeos.

Jakos powietrza na suchylaspl 545x350 - Ryzyko przekroczenia poziomu PM10 w powietrzu - monitoruj jakość powietrza
wydrukuj wydrukuj