Laptop, tablet i słuchawki na stole

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w szkoleniu z internetowego generatora wniosków, który działa na Platformie Witkac.pl.

Witkac.pl to unikalne narzędzie, znacznie ułatwiające współpracę urzędów z organizacjami pozarządowymi. Jest to kompleksowy system informatyczny usprawniający m.in. ogłaszanie konkursów ofert, nabór i ocenę wniosków dotacyjnych, tworzenie umów oraz składanie i weryfikację sprawozdań.

Gmina Suchy Las zakupiła oprogramowanie i zamierza przeszkolić przedstawicieli organizacji pozarządowych, aby współpraca odbywała się za pośrednictwem Internetu i oprogramowania Witkac.pl.

Szkolenie online odbędzie się 13 kwietnia 2023 r. (czwartek), w godz. 16.00-19.00.

Poniżej link do szkolenia dla organizacji pozarządowych, za pomocą którego dokonuje się rejestracji.

REJESTRACJA DO SZKOLENIA

Po potwierdzeniu rejestracji na stronie Witkac.pl, uczestnik otrzyma wiadomość mailową wraz z właściwym linkiem do spotkania oraz instrukcją dołączenia. Zapisy mogą być dokonywane do dnia szkolenia, do godz. 15.45.

Wymagania sprzętowe

 • dowolne łącze internetowe
 • aktualne przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera
 • szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Click Meeting
 • w celu wzięcia udziału w szkoleniu nie jest potrzebny mikrofon, czy kamera.

Obowiązek informacyjny uczestników szkolenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Witkac Sp. z o.o. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. H. Sienkiewicza 5a, 76-200 Słupsk lub drogą mailową: [email protected].
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: [email protected].
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
  • organizacji i przeprowadzenia szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
  • dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
  • przekazywania informacji marketingowych dotyczących działalności Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
 6. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, w tym do Witaj Świecie Sp. z o.o., do dostawców usług informatycznych, w tym do ClickMeeting Sp. z o.o.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat od zakończenia szkolenia. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich nie podanie spowoduje brak możliwości udziału w szkoleniu. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.  
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Zachęcam Państwa do udziału w szkoleniu.

wydrukuj wydrukuj