niebo z dymiącymi kominami w tle

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Poznaniu wydał ostrzeżenie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 od dnia 20.04.2023 r. do dnia  31.12.2023 r. na terenie powiatu poznańskiego.

W związku z powyższym zwracamy uwagę, aby śledzić odczyty z czujników jakości powietrza celem bieżącej weryfikacji jakości powietrza w gminie. Jakość powietrza możesz sprawdzić na stronie panel.syngeos.pl

Jakość powietrza należy monitorować zwłaszcza w sezonie grzewczym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłów należy ograniczyć wychodzenie na zewnątrz (zwłaszcza dzieci, osoby starsze, osoby z chorobami układu oddechowego itp.).

Zaleca się ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem, a jeżeli jest to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego (węgla, drewna) do ogrzewania.

Przypominamy, że na stronie głównej serwisu suchylas.pl znajduje się bezpośredni odnośnik do panelu Syngeos.

wydrukuj wydrukuj