Mapa na tle linijki i ołówka.

Obwieszczenia Wójta Gminy Suchy Las o planowanym wyłożeniu dwóch projektów MPZP do publicznego wglądu wraz z dyskusjami publicznymi:

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o piątym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelonek – rejon ulic Złotnickiej i Sosnowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Suchy Las o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotniki – rejon ulicy Prostej.

wydrukuj wydrukuj