Nazwa zadania: Modernizacja boisk w Chludowie, gmina Suchy Las

Planowana całkowita wartość zadania: 905 890,13 zł                   

Dofinansowanie: 313 468,00 zł

W ramach realizacji zadania została przeprowadzona: modernizacja boiska do piłki nożnej wraz z wymianą bramek, modernizacja boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki, budowa bieżni dwutorowej oraz skoczki do skoku w dal, budowa piłkochwytów, zabezpieczono istniejące słupy oświetleniowe, przeniesiono cześć istniejących ławek i koszy oraz dokonano rekultywacji trawnika.

Zadanie jest współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacja jest realizowana w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność przez LGD Kraina Trzech Rzek.

logotypy funduszy unijnych LGD Kraina Trzech Rzek - Modernizacja boisk w Chludowie, gmina Suchy Las
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wydrukuj wydrukuj