Grafika.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.39.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.).

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Suchy Las w 2023 r.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja międzynarodowych ogólnodostępnych warsztatów Aikido, w tym dla mieszkańców Gminy Suchy Las.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Aikido Shin Dojo, os. Wichrowe Wzgórze 10/114,  61-674 Poznań

Termin realizacji zadania: 18.11.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 8.000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 30.10.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj