Na zdjęciu kolorowe koperty

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.42.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Rozwój i integracja społeczności lokalnych. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Tytuł zadania publicznego: Zakup tablicy pamiątkowej w ramach współpracy miedzy jednostkami OSP Golęczewo a  SDH Necor w Czechach.

Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Golęczewie, ul. Dworcowa 61a, 62-001 Golęczewo.

Termin realizacji zadania: 8.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 29.11.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

Wójt Gminy Suchy Las

wydrukuj wydrukuj