Pies w kołnierzu lekarskim

Referat Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Suchy Las informuje, że środki przeznaczone w budżecie gminy w 2023 r. na refundację 50% kosztów za zabieg sterylizacji/kastracji psów i kotów zostały już w całości wykorzystane.

W związku z powyższym nie można już ubiegać się o dofinansowanie. Wnioski, które wpłyną do urzędu nie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Uzyskanie dofinansowania będzie możliwe dopiero w 2024 r., po uchwaleniu przez Radę Gminy Suchy Las i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie gminy Suchy Las w 2024 r.”, który umożliwia przyznanie przedmiotowego dofinasowania.

wydrukuj wydrukuj