smog gd31e86df7 1920 597x350 - Komunikat o złej jakości powietrza

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w obszarze obejmującym gminę Suchy Las w dniu 1 grudnia 2023 r.

W związku z tym:

 • obowiązuje zakaz palenia w kominkach (nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła)
 • zaleca się ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (jeżeli to możliwe, nie należy stosować paliwa stałego – węgla, drewna – do ogrzewania)
 • obowiązuje zakaz użytkowania kotłów węglowych/na drewno, jeżeli istnieje inny sposób ogrzewania pomieszczeń,
 • należy stosować się do ustawowego zakazu spalania innych paliw, dopuszczonych w instalacjach.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
 • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
 • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
 • Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
 • Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
 • Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
 • Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
 • Zalecane środki ostrożnościOgół ludności:
 • rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła,
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 • unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.  
  Wrażliwe grupy ludności:
 • ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach, osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,  
 • ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
 •   unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

 • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.  
  Zaleca się również:
 • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
 • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
 • bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
 • wydrukuj wydrukuj