Na zdjęciu kolorowe koperty

Publikacja oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniższą ofertę:

Nr oferty: OS.526.45.2023.

Rodzaj zadania publicznego:  (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja Wigilii dla osób samotnych- mieszkańców Biedruska.

Nazwa oferenta:
Stowarzyszenie Biedrusko, ul. 1 Maja 82, 62-003 Biedrusko.

Termin realizacji zadania: 10.12.2023 r. – 31.12.2023 r.

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 11.12.2023 r. (7 dni od dnia zamieszczenia oferty).

wydrukuj wydrukuj