cyberbezpieczny senior1460x616 830x350 - #Halo! Tu cyberbezpieczny Senior

Według danych Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, w 2022 roku straty finansowe wynikające z przestępstw telefonicznych, w tym metod „na wnuczka” i „na urzędnika”, przekroczyły 141 milionów złotych. Szczególnie dotkniętą grupą tego rodzaju przestępczością są osoby powyżej 65. roku życia, które stanowiły aż 3,5 tysiąca ofiar. W odpowiedzi na te zagrożenia Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB) wspólnie z Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) oraz Warszawskim Instytutem Bankowości (WIB) uruchomiły kampanię edukacyjno-informacyjną „#Halo! Tu cyberbezpieczny Senior”. Kampania została przygotowana pod tę szczególną  grupę użytkowników Internetu.

Senior bezpieczniejszy w sieci

Kampania ma na celu podniesienie świadomości seniorów na tematy związane z różnego rodzaju oszustwami internetowymi, m.in. wyłudzanie danych wrażliwych (tzw. phishing), podszywanie się pod zaufane podmioty (tzw. spoofing), a także uczulić seniorów na stosowane przez oszustów socjotechniki i manipulacje.

Kampania jest realizowana poprzez webinary, warsztaty oraz specjalne spotkania poświęcone bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i telefonu.

W ramach kampanii publikowany jest również cykl artykułów i infografik, w których wyjaśniane są najpopularniejsze rodzaje cyberprzestępstw i skuteczne sposoby zapobiegania cyfrowym zagrożeniom.

Źródło: gov.pl, bezpiecznymiesiac.pl

7 2909 g - #Halo! Tu cyberbezpieczny Senior

wydrukuj wydrukuj