Smartfon, na wyświetlaczu którego jest znak paragrafu.

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających kandydatów na ławników sądowych kadencji 2024-2027

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych Mieszkańców, że Prezes Sądu Okręgowego zarządził wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.2017 ze zm.) oraz  rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia,  Rada Gminy Suchy Las dokona wyboru ławników na lata 2024-2027.

Termin zgłaszania kandydatur upływa: 6 marca 2024 roku.

Szczegółowe informacje o zasadach i trybie zgłaszania kandydatów na ławników oraz ogłoszenie wyborów wraz z wzorami formularzy znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Suchy Las.

Link do strony BIP: https://bip.suchylas.pl

wydrukuj wydrukuj