Ojciec Jan wróblewski stojący na schodach Domu misyjnego w Chludowie.

Nie tak dawno dziękowaliśmy Mu za owocną i serdeczną współpracę i żegnaliśmy się na chwilę. Dziś przychodzi nam pożegnać się na zawsze…

Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, którą przyjęliśmy z wielkim żalem.

Zmarł o. Jan Wróblewski SVD,
który od sierpnia 2016 roku przez dwie kadencje pełnił funkcję rektora Domu Misyjnego w Chludowie.
Był to człowiek niezwykle oddany swojej pracy i misji, zasłużony dla Chludowa.

Rodzinie Zmarłego, Współbraciom i Społeczności Chludowa
składamy wyrazy szczerego współczucia

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
z Pracownikami

wydrukuj wydrukuj