life 862985 1280 525x350 - Nagrody Sportowe powiatu poznańskiego za rok 2023

Zarząd Powiatu w Poznaniu prowadzi nabór wniosków o przyznanie Nagród Sportowych Powiatu Poznańskiego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym za rok 2023.

Wnioski składa się osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie od dnia 19 lutego 2024 roku do dnia 11 marca 2024 roku do godz. 15:00 (decyduje data i godzina wpływu do Kancelarii Starostwa). Szczegóły wraz z niezbędnymi formularzami dostępne są na stronie powiatu poznańskiego.

Żródło: powiat.poznan.pl

wydrukuj wydrukuj