Mapa gminy z "ptaszkiem" na białym kwadracie. Odniesienie do wyborów.

Głosowanie 21 kwietnia br. zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 7 kwietnia 2024 r.

plakatwy - 21 kwietnia - II TURA WYBORÓW WÓJTA GMINY SUCHY LAS

Przypominamy, na podstawie Postanowienia nr 539/2023 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Suchy Las na stałe obwody głosowania, nastąpiła zmiana siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Chludowie i siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 Suchym Lesie.

Obecnie siedziba OKW nr 2 w Chludowie mieści się w budynku Filii Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej „Stary Bar” przy ul. Poznańskiej 11, 62-001 Chludowo (poprzednia siedziba: Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka, ul. Szkolna 3, 62- 001 Chludowo). Zmiana dotyczy wszystkich wyborców z terenu Chludowa (okręg wyborczy nr 3) i Zielątkowa (okręg wyborczy nr 4).

Aktualna siedziba OKW nr 4 w Suchym Lesie znajduje się w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej przy ul. Szkolnej 16, 62-002 Suchy Las (poprzednia siedziba: Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Bogusławskiego, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las). Zmiana ta dotyczy wyborców z Suchego Lasu  z okręgów wyborczych nr 8 i nr 11.

Transport

Przypominamy również, o obowiązującej uchwale podjętej przez Radę Gminy Suchy Las nr LXI/727/23 z dnia 28 września 2023 r. w sprawie określenia uprawnień do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami transportu zbiorowego w dniu wyborów oraz referendów ogólnokrajowych.

Zgodnie z tą uchwałą przyznano uprawnienie do bezpłatnych przejazdów publiczną komunikacją zbiorową w dniu wyborów oraz referendów ogólnokrajowych na terenie gminy Suchy Las, w celu dotarcia do lokalu wyborczego i podczas drogi powrotnej. Uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów są wyborcy niepełnosprawni o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącym opiekunem oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat.

wydrukuj wydrukuj