Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku (wakacje letnie)

Nazwa oferenta: Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 01.07.2024-28.09.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 07.05.2024 r.


Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2023 r. poz. 571): Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku (wakacje letnie)

Nazwa oferenta: Sucholeskie Stowarzyszenie Sportowe Fighter, ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

Termin realizacji zadania: 21.06.2024-18.09.2024

Wysokość dofinansowania albo sfinansowania zadania publicznego: 10.000 zł

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, należy zgłaszać w terminie do 07.05.2024 r.

wydrukuj wydrukuj