Dwie osoby, siedzące na pufach rozmawiają z mężczyzną-konsultantem, który siedzi frontem do rozmówców holu CKiBP

Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje się w realizacje programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań. Kolejne już konsultacje w naszej gminie odbędą się 12 grudnia br., tym razem w Złotnikach. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

W dniu 12 grudnia 2019 r. planowany jest kolejny dyżur konsultanta na terenie naszej Gminy. W godzinach 14.00–18.00w Złotnikach w świetlicy przy ul. Żukowej 14 mieszkańcy będą mogli skorzystać z jego pomocy.

Z uwagi na indywidualny charakter spotkań, prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania z konsultantem p. Krystianem Marganem pod nr telefonu 786 102 022.

W przypadku dużego zainteresowania tą formą pomocy, zakładamy możliwość ustalenia kolejnego dyżuru.

wydrukuj wydrukuj