Peron na dworcu w Złotnikach

Transport publiczny jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych przez gminę od wielu lat. Co roku na ten cel Gmina przeznacza ok. 8 mln złotych.

System transportu aglomeracyjnego

Dzięki funkcjonowaniu w systemie transportu aglomeracyjnego mieszkańcy mogą korzystać z systemu PEKA oraz z takich samych ulg, jakie mają mieszkańcy Poznania. Znacznie ułatwia to podróżowanie po całej aglomeracji poznańskiej. Przypomnijmy, iż w ostatnim czasie dzieci i młodzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podstawowych lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego może poruszać się lokalnym transportem zbiorowym organizowanym przez ZTM całkowicie za darmo. Nie ma już konieczności składania wniosków w tutejszym Urzędzie Gminy. Nie ma także potrzeby wyrabiania PEKI. Wystarczy ważna legitymacja szkolna.

Koszty funkcjonowania linii autobusowych ponoszone są przez Gminę i przekazywane w formie dotacji Miastu Poznań. Bogata sieć połączeń komunikacyjnych, ilość wozokilometrów pokonywanych przez autobusy Zakładu Komunikacji Publicznej (ponad 1 100 000 w skali roku) oraz liczba połączeń z miastem Poznań (ponad 140 w ciągu dnia z dworcem na os. Sobieskiego [22 z Biedruska] oraz 32 z Rondem Śródka – przez Biedrusko) skutkuje jedną z najwyższych kwot przeznaczonych na komunikację autobusową spośród wszystkich gmin aglomeracji poznańskiej.

Nowe połączenia kolejowe

Od grudnia 2019 r. transport publiczny zasiliły nowe połączenia kolejowe. Umożliwiło to podpisane właśnie w grudniu 2019 roku porozumienie oraz umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej”. Uruchomienie PKM poprzedziła trwająca 2 lata modernizacja linii kolejowej Poznań-Piła. W jej ramach na terenie naszej gminy powstały nowe przystanki kolejowe –  „Złotniki Grzybowe” i „Złotkowo”.

Nowe rozkłady jazdy

Z tych względów Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu w porozumieniu z Urzędem Gminy Suchy Las przygotował zmiany w rozkładach jazdy komunikacji publicznej na terenie gminy Suchy Las. Zmiany, które przedstawiamy poniżej będą dotyczyły większości linii autobusowych na terenie gminy. Ich głównym zadaniem jest maksymalne spełnienie potrzeb komunikacyjnych mieszkańców, również tych związanych z koordynacją autobusów z PKM5 (Poznańska Kolej Metropolitalna linia nr 5).

Zmiany od 3 lutego 2020 r.

Linia nr 901

Wydłużenie schematu linii. Linia numer 901 nie będzie kończyła swojej trasy na pętli w Złotnikach–os. Grzybowe. Będzie obsługiwała dodatkowo strefę biznesową Parku Nickel oraz strefę o coraz większym stopniu zurbanizowania – Złotniki–Osiedle. Liczba połączeń zostanie zwiększona do 36 kursów w każdym kierunku w ciągu dnia, co pozwoli na lepsze skomunikowanie Złotnik z Suchym Lasem oraz dworcem autobusowym na os. Sobieskiego. Uczniowie z północnej części osiedla Grzybowego będą mieć łatwiejszy dostęp do komunikacji i dojazdu do szkoły dzięki przystankowi Złotniki–Park Nickel (Mosiężna).  Mieszkańcy Złotnik Osiedla zyskają połączenie autobusowe dowożące ich do tego samego przystanku zlokalizowanego przy nowej stacji PKM5 Złotniki Grzybowe.

Linia nr 902

Brak zmian w schemacie oraz rozkładzie linii.

Linia nr 903

Linia zostaje zlikwidowana. Do tej pory linia funkcjonowała jedynie w dni robocze. Jej zadania przejmie po zmianach w całości linia numer 901.

Linia nr 904

Zmiana schematu linii. Linia zostaje skrócona z pominięciem wjazdu do Złotnik–Wsi. Początkowym przystankiem będzie teraz przystanek Złotniki – Osiedle dalej przez Suchy Las–Wiadukt, Poznań–Łęgowskiego, Mateckiego do dworca na os. Sobieskiego.

Linia nr 905

Całkowita zmiana schematu linii. Od 3 lutego 2020 linia numer 905 kończyć będzie swoje kursy na dworcu na os. Sobieskiego. Dodatkowym atutem będzie wjazd do przystanku Złotniki – Wieś, dzięki czemu mieszkańcy tej miejscowości zyskają więcej połączeń.

Głównym zadaniem linii będzie połączenie większości miejscowości ze stacjami kolejowymi. Rozkład jazdy zostanie skoordynowany, tak żeby autobus pojawiał się odpowiednio wcześniej przed większością kursów PKM5 na przystanku Chludowo–Stacja dla mieszkańców Chludowa i Zielątkowa oraz na przystanku Golęczewo–Stacja dla mieszkańców Golęczewa.

Liczba połączeń zostanie utrzymana na poziomie 26 kursów w każdą stronę w ciągu dnia roboczego. Przewidziany został również wjazd do pętli Suchy Las–Działki dla uczniów/mieszkańców Suchego Lasu dojeżdżających lub wracających ze Szkoły Podstawowej nr 1. Obejmuje on jedynie dwa kursy w porannej drodze do szkoły oraz dwa kursy powrotne ze szkoły.

Linia nr 907

Zmiana schematu linii. Autobus porusza się głównymi drogami bez wjeżdżania do „centrum” jakiejkolwiek miejscowości. Przystanki będą zlokalizowane wzdłuż dróg powiatowych, drogi krajowej oraz przy ulicy Obornickiej.

Dzięki temu można będzie przejechać całą trasą na jednorazowym bilecie – do 45 minut.

Linia nr 253  (kursy nocne)

Linia nocna zostanie wyodrębniona z rozkładu jazdy linii numer 907. Otrzyma osobną tabliczkę rozkładową oraz swój numer, dzięki czemu będzie bardziej czytelna dla pasażerów.

Linia nr 911, 348, 397 oraz 342

Linie dotyczące miejscowości Biedrusko – bez zmian w schematach i rozkładach jazdy.

Wszystkie zmiany oraz rozkłady jazdy są dostępne na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Schematy linii do pobrania:

Poznańska Kolej Metropolitalna

PKM 5 została uruchomiona w grudniu 2019 r. na zmodernizowanej linii kolejowej wraz z nowymi przystankami „Złotniki Grzybowe” i „Złotkowo”. Połączenia kolejowe to aktualnie najszybsze połączenie do centrum Poznania, które pozwala dotrzeć z Chludowa na Dworzec Główny w Poznaniu w około 27 min. a z przystanku Złotniki Grzybowe  w 15 min. Poniżej przedstawiamy obowiązujący rozkład jazdy PKM5.

PKM5 w kierunku Piły - Zmiany w transporcie publicznym w gminie Suchy Las
Rozkład jazdy PKM 5 w kierunku Chludowa
PKM5 w kierunku Poznania - Zmiany w transporcie publicznym w gminie Suchy Las
Rozkład jazdy PKM 5 w kierunku Poznania

Bilet Bus – Tramwaj – Kolej

Ze względów organizacyjnych (różni operatorzy i przewoźnicy) obecnie nie ma możliwości poruszania się transportem publicznym w ramach ZTM oraz koleją PKM za pomocą Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej – PEKA.

Od dłuższego czasu funkcjonuje jednak miesięczny bilet kolejowy o nazwie Bus – Tramwaj – Kolej, który obowiązuje w pociągach osobowych Kolei Wielkopolskich i REGIO uruchamianych przez Przewozy Regionalne oraz w środkach komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu.

bilet BTK ceny - Zmiany w transporcie publicznym w gminie Suchy Las
Cennik biletów BTK
** Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego  przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej,  publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia
*** Studenci szkół wyższych (dziennych, wieczorowych lub zaocznych), słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia i doktoranci do ukończenia 35. roku życia.
 

Pełny zakres cenowy biletów z podziałem na poszczególne strefy oraz punkty sprzedaży można znaleźć na stronie bustramwajkolej.pl

Poniżej przedstawiamy przykładowe możliwości korzystania z tego biletu:

PRZYKŁAD I

Mieszkaniec Chludowa, Zielątkowa, Golęczewa lub Złotkowa, który dotrze na stację PKM5 samodzielnie, może poruszać się za po terenie miasta Poznania autobusem lub tramwajem wykupując bilet BTK na strefę kolejową C oraz strefę ZTM jedynie A.

PRZYKŁAD II

Mieszkaniec Chludowa, Zielątkowa, Golęczewa lub Złotkowa, który chce skorzystać z autobusu w celu podjechania na stację PKM5 oraz chce poruszać się za po terenie miasta Poznania autobusem lub tramwajem wykupuje bilet BTK na strefę kolejową C oraz strefę ZTM A+C.

PRZYKŁAD III

Mieszkaniec Złotnik, który dotrze na stację PKM5 samodzielnie może poruszać się po terenie miasta Poznania autobusem lub tramwajem wykupując bilet BTK na strefę kolejową B oraz strefę ZTM jedynie A.

PRZYKŁAD IV

Mieszkaniec Złotnik, który chce skorzystać z autobusu w celu podjechania na stację PKM5 oraz chce poruszać się za po terenie miasta Poznania autobusem lub tramwajem wykupuje bilet BTK na strefę kolejową B oraz strefę ZTM A+B.

UWAGA: wykupienie biletu na strefę kolejową C oraz strefy w ramach ZTM A+C nie pozwalają na poruszanie się komunikacją autobusową w strefie B. Należy o tym pamiętać w przypadku awarii pociągów, opóźnień komunikacji i innych sytuacji, które zmuszą do jazdy komunikacją autobusową w tej strefie.

Posiadając bilet Bus-Tramwaj-Kolej w strefie kolejowej C i ZTM A+B+C pasażer ma możliwość poruszania się po całej aglomeracji poznańskiej autobusami ZTM oraz liniami kolejowymi PKM. 


Oprócz powyższych zmian informujemy również o kilku sprawach, o które pytają mieszkańcy:

Dodatkowy biletomat

Na dzień dzisiejszy ze względów ekonomicznych nie będzie możliwy montaż biletomatów w Chludowie czy Biedrusku. Biletomat w Suchym Lesie pomimo swojej lokalizacji ma jeden z najniższych wskaźników sprzedaży biletów papierowych na terenie gmin powiatu poznańskiego, przez co przynosi straty operatorowi/właścicielowi, którym jest Mennica Polska. Gmina Suchy Las w porozumieniu z ZTM będzie prowadziła rozmowy o możliwości sprzedaży biletów w innym punkcie na terenie gminy. O wynikach rozmów poinformujemy niezwłocznie na łamach Gazety Sucholeskiej lub na stronie internetowej gminy Suchy Las. Zachęcamy Państwa, którzy nie kupują biletów okresowych, do korzystania z rozliczeń elektronicznych poprzez tzw. tportmonetkę. Przejazdy w tym systemie są tańsze niż w biletach papierowych. Przypominamy także, że dla osób powyżej 70. roku życia komunikacja ZTM  – autobusowa i tramwajowa – jest bezpłatna.

Węzły przesiadkowe

Kończy się modernizacja linii kolejowej relacji Poznań – Piła. W naszej gminie powstały dodatkowe przystanki w Złotkowie i Złotnikach os. Grzybowe. Została uruchomiona Poznańska Kolej Metropolitalna – PKM5. Powstał węzeł przesiadkowy z parkingiem samochodowym w Złotnikach. W pierwszym półroczu br. zostaną wybudowane parkingi przy stacjach w Chludowie oraz Golęczewie. Przy węzłach przesiadkowych są budowane drogi dojazdowe, chodniki oraz ścieżki rowerowe pozwalające na bezpieczne dotarcie do stacji i dworców na linii Poznań – Piła.

Zachęcamy Państwa do korzystania z transportu publicznego, co pozwoli na ograniczenie liczby samochodów prywatnych poruszających się  po coraz bardziej zatłoczonych drogach aglomeracji poznańskiej i nie wymaga ponoszenia kosztów parkingów w poszerzającej się Poznańskiej Strefie Ograniczonego Parkowania.

Podwyżka cen biletów

Potwierdzamy pojawiające się informacje o możliwej podwyżce od połowy 2020 r. cen biletów komunikacji zbiorowej w ramach ZTM. Zarząd Transportu Miejskiego tłumaczy to stale rosnącymi kosztami utrzymania komunikacji zbiorowej (wzrost cen paliwa, energii, pensji minimalnej i średniej pracowników oraz stawki za wozokilometr przewoźników). Ceny biletów nie były zmieniane od kilku lat, a wpływy z ich sprzedaży pokrywają coraz mniejszą część kosztów.  Zmiana cen biletów wymaga podjęcia uchwały przez Radę Miasta Poznania.

wydrukuj wydrukuj