kolektory słoneczne na dachu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) zaprasza do składania wniosków na przedsięwzięcia w zakresie modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

Nabór adresowany jest do spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2020.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą od 1 marca 2020 r. do wyczerpania puli środków przeznaczonych na nabór.

Wzory wszystkich dokumentów znajdują się na stronie WFOŚiGW.

wydrukuj wydrukuj