grafika z ułożonymi na siebie rurami i stojącą obok postacią w odblaskowej kamizelce i kasku ochronnym

Informujemy, że od 9 marca 2020 r. istnieje możliwość przyłączenia własnych instalacji do studzienek kanalizacji sanitarnej położonych na nieruchomościach w Złotnikach przy ul. Kochanowskiego.

Warunkiem podłączenia się do kanalizacji sanitarnej jest posiadanie umowy ze Spółką Aquanet na odprowadzenie ścieków.

Rozpoczynając zrzut ścieków należy wypełnić formularz „Zgłoszenie odprowadzania ścieków”, w którym podaje się termin rozpoczęcia zrzutu ścieków. Druk można pobrać na naszej stronie w zakładce Dla mieszkańców > Wnioski i formularze, w Urzędzie Gminy (pokój 109 lub 114) oraz na stronie Aquanet. Wypełnione zgłoszenie należy wysłać pocztą lub mailowo na adres: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań, e-mail: [email protected]

Odcinek kanalizacji sanitarnej od budynku do studni jest instalacją własną mieszkańca, budowany jest we własnym zakresie i na własny koszt (nie wymaga dodatkowych odbiorów i uzgodnień).

Informacja w sprawie wodomierza ogrodowego jest dostępna na stronie Aquanet w zakładce „Dla Klienta”.

wydrukuj wydrukuj