KOMUNIKAT1 2 - Komunikat Wójta Gminy Suchy Las w sprawie przebudowy skrzyżowania  ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie

Odpowiadając na pismo z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie natychmiastowego zaniechania wszystkich czynności prowadzących do wycinki drzew przy ulicy Młodzieżowej w Suchym Lesie, informuję że dokładnie zapoznałem się z wnioskiem, jego uzasadnieniem oraz załączoną petycją mieszkańców. Nie znalazłem podstaw do wstrzymania realizowanej inwestycji pod nazwą: „Przebudowa skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową w Suchym Lesie”.

Jednocześnie pragnę zapewnić, że prace przez generalnego wykonawcę prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

Między innymi w związku z tym poleciłem wstrzymanie wycinania tych drzew, na których stwierdzono występowanie zeszłorocznych gniazd ptasich, kierując jednocześnie w tej sprawie wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Wierzę głęboko w to, że trudna, ale konieczna decyzja o usunięciu części drzew w tym rejonie zostanie zrekompensowana poprawą komfortu i bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg i innych ciągów komunikacyjnych po zrealizowaniu tej ważnej inwestycji.  

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

wydrukuj wydrukuj