Gmina Suchy Las realizuje projekt dofinansowany
z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

 Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Celem projektu jest zapewnienie wszystkim uczniom równego dostępu do internetu i sprzętu do zdalnej nauki.

Dofinansowanie projektu z UE: 80 000 zł

logotypy unijne zdalna szkoła 893x187 - Zdalna szkoła
wydrukuj wydrukuj