leżaki na plaże, latające mewy

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie jakości wody w 10 kąpieliskach na terenie województwa wielkopolskiego.

Jakość wody we wszystkich poniższych kąpieliskach oceniona została jako woda przydatna do kąpieli:

  1. Jezioro Niedzięgiel w Skorzęcinie
  2. Jezioro Wilczyńskie – Mrówki-Kownaty
  3. Kąpielisko OSiR przy ul. Kąpielowej w Ostrzeszowie
  4. Kąpielisko Akwen Tropicana w Owińskach
  5. Kąpielisko Malta na jeziorze Maltańskim
  6. Kąpielisko Strzeszynek na jeziorze Strzeszyńskim
  7. Kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka
  8. Kąpielisko Krzyżowniki na jeziorze Kierskim w Poznaniu-Krzyżownikach
  9. Kąpielisko Kiekrz na jeziorze Kierskim
  10. Giewartów Michasiówna

W przypadku zmian jakości wody w kąpieliskach w sezonie będą wydawane stosowane komunikaty. Aktualne informacje o jakości wody w kąpieliskach można uzyskać bezpośrednio u organizatorów kąpielisk.

Jednocześnie Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny przypomina, iż ze względu na możliwość występowania ujemnych skutków zdrowotnych, nie należy korzystać z kąpieli w wodach, które są mętne i mają zmienioną barwę, oraz ewentualnie zapach, co świadczy o silnym zakwicie glonów, a zwłaszcza sinic w zbiornikach wodnych.

Szczegółowe informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online na Serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej.

wydrukuj wydrukuj