Konkurs charytatywny Aquanet "Nie bądź leszcz, chwytaj deszcz". Do wygrania 87 400 zł.

Aquanet S.A. zaprasza do wzięcia udziału w konkursie “Nie bądź leszcz, chwytaj deszcz”, którego tematem przewodnim jest zagospodarowanie wód opadowych. Do konkursu należy zgłaszać pomysły na zagospodarowanie wody deszczowej w domu, ogrodzie lub przestrzeni publicznej.

Udział w konkursie mogą wziąć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na obszarze świadczenia usług przez Aquanet

Zgłoszenia należy przesyłać na adres [email protected] do dnia 25.09.2020 r. do godziny 12:00.

Szczegóły w Regulaminie oraz na stronie internetowej Aquanet.

wydrukuj wydrukuj