konkurs ekologiczny 736x350 - Daj odpadom drugie życie! - konkurs dla uczniów

Referat Oświaty i Sportu Gminy Suchy Las zaprasza uczniów gminnych szkół podstawowych do udziału w proekologicznym konkursie pn. “Daj odpadom drugie życie”.

Aby wziąć udział w konkursie, należy samodzielnie przygotować pracę plastyczną (uczniowie klas 1-3) lub “recyklingowego stworka” (uczniowie klas 4-8) i dostarczyć do Referatu Oświaty i Sportu przy ul. Szkolnej 7 w Suchym Lesie najpóźniej do 30 października 2020 r. Prace powinny być wykonane z użyciem materiałów nadających się do recyklingu.

Celem konkursu jest:

  • kształtowanie postaw ekologicznych
  • zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej
  • promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystania odpadów
  • znajomość różnych technologii utylizacji odpadów.

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie oraz u koordynatora konkursu pani Anny Rybarczyk z Referatu Oświaty i Sportu – tel. 61 8926 254.

plakat Daj odpadom drugie życie - Daj odpadom drugie życie! - konkurs dla uczniów
wydrukuj wydrukuj