traktor na polu

Pierwszego września rozpoczął się obowiązkowy Powszechny Spis Rolny, który potrwa do 30 listopada tego roku.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne prowadzone przez: osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy; osoby prawne; jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Preferowaną formą spisu jest samospis przez Internet

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych po zalogowaniu się na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) lub spisu rolnego (spisrolny.gov.pl).

Rolnicy, którzy nie posiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z następujących metod:

  • dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99,
  • bezpośrednio w najbliższym urzędzie gminy lub urzędzie statystycznym.

Natomiast z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się rachmistrzowie – telefonicznie lub bezpośrednio.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących spisu rolnego można zadzwonić na infolinię spisową o numerze 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora).

Konsultant pomoże w wypełnieniu formularza spisowego, zweryfikuje tożsamość rachmistrza terenowego, sprawdzi czy nasze gospodarstwo jest objęte obowiązkiem spisowym. Dzwoniąc na infolinię można też zgłosić fakt, że już nie prowadzimy gospodarstwa rolnego.

Powszechny Spis Rolny realizowany jest średnio co 10 lat. Jego celem jest m.in.: zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi; dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych; analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat; wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD; aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

wydrukuj wydrukuj