Dyplom informujący o przyznanie gminie Suchy Las 4 miejsca w rankingu zrównoważonego rozwoju.

Gmina Suchy Las znalazła się w ścisłej czołówce gmin generujących najlepsze praktyki rozwojowe w Polsce. Zajęła czwarte miejsce w kategorii gmin wiejskich (w ubiegłym roku piąte) w XVII edycji Konkursu Zrównoważonego Rozwoju Jednostek Samorządu Terytorialnego, realizowanego w ramach Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu badawczego pt. „zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”, prezentowane są rankingi JST, które wykorzystywane są do promowania najlepszych praktyk rozwojowych. 

Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych – wskaźników, obejmujących trzy obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska.

Ranking opracowany jest na podstawie danych GUS (Bank Danych Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu.

wydrukuj wydrukuj