Zbliżenie na stół i ręka wypełniającą dokument. W tle logo powiatu poznańskiego.


Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2021 w następujących obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, a także ratownictwo i ochrona ludności.

– Tak jak w poprzednich latach chcemy wspierać różnego rodzaju inicjatywy i projekty, z których skorzystają nasi mieszkańcy. To, kto może się ubiegać o dofinansowanie określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W największym skrócie mówiąc, oferty mogą składać organizacje pozarządowe. I tak jest w praktyce, że najwięcej wniosków przysyłają stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe – mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński.

W kończącym się roku dofinansowanie otrzymało blisko 200 wydarzeń. Byłoby ich jeszcze więcej, ale przez pandemię część imprez odwołano lub przełożono na inny, często odległy termin. Wielu organizatorów poradziło sobie jednak z tą trudną dla nas wszystkich sytuacją. Takie wydarzenia jak „Cały Poznań Ukulele w Powiecie Poznańskim”, czy Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów” zostały przeniesione do sieci.

– To była jedyna możliwość w tych trudnych czasach – podkreślali organizatorzy imprez.

Część imprez dofinansowanych w otwartym konkursie ofert udało się też zrealizować w całości lub częściowo jeszcze przed pandemią. Dotyczy to m.in. sportowego współzawodnictwa szkół powiatu poznańskiego.

Wiele wskazuje na to, że podobne problemy mogą wystąpić w roku 2021. Tym razem jednak nie będzie już elementu zaskoczenia. Prosimy zatem o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, które jest dostępne TUTAJ. Tam też wszystkie wymagane dokumenty.

Oferty można składać osobiście (przestrzegając wprowadzonych zasad bezpieczeństwa) lub drogą pocztową do dnia 16 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Warto też pamiętać, że konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 lutego 2021 roku, a kończy nie później niż 10 grudnia 2021 roku. Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nastąpi 22 stycznia 2021 roku.

Źródło: powiat.poznan

wydrukuj wydrukuj