Logo Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Kraina Trzech Rzek

Kończący się rok był dla nas wszystkich szczególny. Trudne warunki z jakimi przyszło nam się zmierzyć miały bardzo duży wpływ na realizacją zadań przez Lokalną Grupę Działania. Tym bardziej, z radością i dumą chcemy przedstawić Państwu sprawozdanie z naszej działalności w kończącym się 2020 roku.

Dofinansowania dla przedsiębiorców, konkurs grantowy Działaj Lokalnie, nabór na rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wydarzenia aktywizujące – czyli co nowego w LGD Kraina Trzech Rzek. 

Rozwój Działalności Gospodarczej

W 2020 roku Rada LGD wybrała do finansowania wnioskodawców, którym przyznano premie na rozwój działalności gospodarczej.

W pierwszym półroczu 2020 działania LGD Kraina Trzech Rzek były skupione na wsparciu przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Warunkiem otrzymania pomocy było utworzenie co najmniej jednego, nowego miejsca pracy. Do biura wpłynęły aż 33 wnioski.

Operacje mieszczące się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie:

 1. SINA GROUP AGNIESZKA BĄCZYK
 2. GARDEN ART STUDIO BARTŁOMIEJ NOWICKI
 3. PARK LINOWY ADRENALINA MARCIN KAŹMIERCZAK
 4. ALLSENSES POLAND SPÓŁKA Z OGRANIZCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
 5. WAJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 6. Ultra Fitness Dariusz Kuźmiński
 7. RYSZARD KONIECZNY
 8. LD Media Daniel Linka
 9. CENTRUM OGRODNICZE BOGDANOWO JOLANTA NOWICKA
 10. AGMAL Agnieszka Zydorczak
 11. SST Serwis Samochodów Terenowych Paul Clark
 12. Przedsiębiorstwo Usługowe Mikołaj Naparty
 13. KROLCZYK HANNA
 14. Studio Fotograficzne Kamil Grzebyta
 15. MAŁŁEK AUTO SERWIS ALEKSANDER MAŁŁEK
 16. FIRMA GARMAŻERYJNO CATERINGOWA “MARCUS” MAREK NOGAJ
 17. J. S Meble Wzornictwo Krzysztof Duda
 18. Gram Events Maciej Gramacki
 19. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EDANO Piotr Stykała
 20. F.H.U Błażej Kaźmierczak
 21. DENTISARTE STOMATOLOGIA ANDRZEJ CHMIELECKI
 22. TOM – CAR inż. Tomasz Binięda

Rada LGD wybrała do finansowania 22 wnioski, które zmieściły się w dostępnym limicie środków – 1 857 177,40 zł.

Obecnie zakończona została weryfikacja wniosków przez Zarząd Województwa i rozpoczęto procedurę podpisywania umów z Grantobiorcami.

Działaj Lokalnie

Na początku roku zostaliśmy przyjęci do Sieci Ośrodków Działaj Lokalnie.
W czerwcu został ogłoszony nabór dla organizacji społecznych i grup nieformalnych na realizację inicjatyw społecznych. Dofinansowania w wysokości do 3 000 zł zostały rozdysponowane na najlepsze projekty, które aktywizują lokalną społeczność, zaspokajają potrzeby mieszkańców oraz przeciwdziałają negatywnym skutkom pandemii.

5 logo 20 lat dzialaj lokalnie sty 2020 154x175 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

W naborze złożono 39 wniosków na łączną kwotę 113 060,20 .
Wszystkie wnioski spełniały wymogi formalne.
Suma przewidziana na granty wynosiła 30000 zł, ze względu jednak na ogromne zainteresowanie naborem, Zarząd LGD zdecydował o zwiększeniu puli naboru.
Złożone wnioski poddane zostały ocenie formalnej, a następnie skierowane zostały do oceny merytorycznej członkom Lokalnej Komisji Grantowej.
Posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej odbyło się 17 lipca. Po długiej dyskusji ustalono przyznaną liczbę punktów dla poszczególnych wniosków.
Komisja, spośród 39 złożonych wniosków, wyłoniła 13 z największą ilością punktów, które otrzymały dofinansowanie.
Łączna kwota przyznanych dotacji to 37 002,00 zł.

Projekt bez tytułu 493x350 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

Grantobiorcy zakończyli już realizację zadań w ramach programu Działaj Lokalnie – poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty:

 • Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch – aktywne zajęcia dla seniorów z Suchego Lasu” jest odpowiedzią na potrzeby seniorów z Gminy Suchy Las. W ramach projektu zostało przeprowadzone szkolenie Nordic Walking dla jednej mieszkanki Suchego Lasu, która w dalszym etapie realizacji projektu poprowadziła spacery Nordic Walking dla aktywnych seniorów.
 • “Kino na miejscu” – Projekt realizowany przez grupę nieformalną działającą przy GOKu w Ryczywole. Polegał na wykupieniu parasola licencyjnego i innych potrzebnych do odtwarzania filmów urządzeń, które umożliwią projekcję tytułów nie będących jeszcze w telewizji. W czasie trwania projektu odbywały się seanse skierowane do różnych odbiorców – osobno dla każdej grupy: dzieci, młodzież, rodziny, seniorzy.
 • “Ruch po zdrowie” – Projekt, z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich Kowalewko, który polegał na przeprowadzeniu zajęć edukacyjno- sportowych w zorganizowanych grupach: dzieci, dorośli, seniorzy.
 • “STOP – Budzimy Dąbrówkę Leśną po COVID-19” – Cykl spotkań aktywizujących mieszkańców po pandemii. KGW w Dąbrówce Leśnej pobudziło do aktywności fizycznej mieszkańców. W ramach projektu odbył się piknik bezpieczeństwa, szkolenie z nordic walking, bezpłatna rehabilitacja oraz mecz kawalerka-żonaci.
 • “Promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność ruchową Nordic Walking” – W Boruchowie odbyły się warsztaty z fizjoterapeutą. Uczestnicy warsztatów otrzymali ogromną dawkę wiedzy na temat zdrowego stylu życia, dowiedzieli się jak dbać o własne zdrowie, tak, aby sobie nie zaszkodzić. Na zakończenie wykładu teoretycznego, uczestniczki poddały się analizie składu ciała. Kolejnym etapem realizacji projektu były warsztaty Nordic Walking oraz spacer.
 • “Ekologiczne przetwory na zimę” – Projekt zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wojnówku. W ramach tego projektu zostały zakupione sezonowe warzywa i owoce, a następnie przygotowane ekologiczne przetwory żywnościowe z wykorzystaniem metody kiszenia różnorodnych warzyw oraz smażenia owoców. Został nagrany film instruktażowy na temat kiszenia, smażenia, pasteryzowania, który jest udostępniony na stronie Kambuza Wojnówko Koło Gospodyń Wiejskich. Osoby, które chciały przygotować własne przetwory na podstawie filmu instruktażowego, otrzymały bezpłatne mini zestawy potrzebne do kiszenia (produkty i słoiki).
 • “Trojanowo razem – smacznie – ekologicznie- tradycyjnie” – Projekt składał się z cyklu wydarzeń mających miejsce na terenie Trojanowa i okolic: zajęcia fotograficzne w terenie dla młodzieży, warsztaty dom i ogród dla pszczół – robienie domków dla owadów oraz dla ptaków. Na zakończenie odbyło się spotkanie biesiadne.
 • “Integracja poprzez dbanie o zdrowie i środowisko” – Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kiszewku Kiszewkowianki, który składał się z kilku działań: wyprawa uczestników do lasu, zbieranie roślin do suszenia, robienie zielników, spotkanie z dietetykiem, robienie soków oraz festyn na zakończenie projektu.
 • “Na legendarnym Szlaku Wiardunek” – Projekt zrealizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Wiardunki. Panie z KGW zorganizowały cykl wydarzeń dla mieszkańców swojej wsi animacje plenerowe pt. “Księżniczki i Rycerze”, warsztaty rękodzieła pt. “Legendarne skarby” oraz Podchody historyczne – mini-survival – dla dzieci i młodzieży.
 • “W wodzie i nad wodą” – Projekt zakładający zajęcia edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z Suchego Lasu” skierowany był głownie do młodych mieszkańców Gminy suchy Las. Polegał na kształtowaniu ich świadomości ekologicznej poprzez udział w konkursie, emisję filmu edukacyjnego oraz zakup pomocy dydaktycznych do szkół .
 • “ZERO WASTE GOTUJĘ NIE MARNUJĘ” – Stowarzyszenie Aktywni Razem z Ludom przeprowadziło warsztaty kulinarne łączące wiedzę pokoleń – Zero Waste. Wydano przepiśnik, w którym doświadczone gospodynie i te nowoczesne, dzielą się pomysłami na wykorzystanie resztek w kuchni.
 • “Zielony Zakątek” – Projekt realizowany przez Wspólnotę Wolontariuszy Hospicyjnych “Ludzki gest” im. Jana Pawła II Projekt polegał na stworzeniu miejsca wypoczynku – magicznego ogrodu oddziałującego na zmysły: węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku, w sąsiedztwie siedziby organizacji.
 • “Puszka lepsza niż słoik” – Projekt polegał na zakupie Zamykarki do puszek MS. Zakup pozwolił mieszkańcom na zorganizowanie zapasów żywności poprzez przechowywanie ich w puszkach.

Nabór na Granty dla organizacji pozarządowych

Końcówka roku 2020 to kolejny, dziesiąty już nabór grantowy. Tym razem, dysponując kwotą 300 000 zł, przeprowadziliśmy nabór na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej. 
W naborze złożono 12 wniosków na łączną kwotę 384 532,71 zł. 

Rozwój Ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 493x350 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

Wydarzenia aktywizujące

Powitanie lata na tratwach

Foto tratwy 467x350 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

Mimo niesprzyjających warunków związanych z zagrożeniem powodowanym przez koronawirusa, postanowiliśmy nie poddawać się i z zachowaniem niezbędnych warunków sanitarnych kontynuować tradycję wspólnego witania lata w Krainie Trzech Rzek!
11 lipca odbył się tradycyjny już Spływ LGD Kraina Trzech Rzek na Powitanie Lata. We współpracy z Polem Namiotowym Przystań Kowale, przygotowaliśmy dzień pełen wrażeń dla blisko 60 osób.

Spacer w ogrodzie traw Państwa Henschke

Obraz1 525x350 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

5 października spotkaliśmy się w Sycynie, w ogrodzie i Szkółce Traw Państwa Henschke. Pani Monika Henschke – właścicielka ogrodu przekazała mnóstwo ciekawych informacji na temat swojej pasji do miskantów, traw pampasowych, rozplenić. Swoją ogromną wiedzą dzieli się podczas zajęć dla uczniów szkół ogrodniczych oraz studentów. Uczestnicy naszego spaceru mogli poznawać trawy wszystkimi zmysłami i zostali ugoszczeni przez Państwa Henschke sycącą i smaczną zupą dyniową.

Plany LGD na 2021 rok

Nabór na remont zabytków 493x350 - Nowości z Krainy Trzech Rzek

Przed nami kolejne wyzwania i ciekawe przedsięwzięcia. Przede wszystkim kolejne nabory: już na początku roku przeprowadzimy nabory na remont zabytków oraz na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej.
W pierwszym półroczu planujemy nabór na Rozwój działalności gospodarczej. Nie rezygnujemy ze współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności i również w pierwszym półroczu kolejny nabór w ramach Działaj Lokalnie. Zaplanowaliśmy również realizację kilku projektów współpracy z partnerskimi LGD, które przyczynią się do rozwoju turystyki, gospodarki i kapitału społecznego naszego obszaru.

Zapraszamy do kontaktu!

www.kraina3rzek.pl

wydrukuj wydrukuj